Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: janvāris, 2014

Par reālām un ideālām ģimenēm

Attēls
Pagājušajā piektdienā piedalījos Latvijas Radio diskusijā par laulības un partnerattiecību regulējumu Latvijā. Eiropas Tiesas spriedums, kas bija sarunas iegansts, izrādījās Latvijai nesaistošs, jo tas skāra konkrētu likumisko regulējumu Francijā, attiecībā uz kuru tiesa bija lēmusi – ja darba devējs kādu konkrētu labumu vai pakalpojumu piedāvā laulībā esošai personai, tāds pats pakalpojums pienākas arī personai, kura ir partnerattiecībās - savienībā, kas definēta Francijas likumdošanā un attiecas gan uz dažādu dzimumu, gan viena dzimuma pāriem. Uz Latviju šis tiesas spriedums neattiecas, jo partnerattiecību regulējuma mums nav un vienīgā savienība, ko atzīst Latvijas likumi – Satversme un Civillikums - ir laulība. Tādējādi mūsu likumi pašlaik ataino sapni par ideālo ģimeni, tomēr realitāte ir pavisam citāda. Kā liecina statistika, apmēram 45-50% Latvijas bērnu piedzimst vecākiem, kas nav laulībā. Vēl lielāks skaits – 72%, Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka laulība nav