Par mani/kontakti

Mans CV
Latvijas valsts man ir devusi izcilas iespējas - mācīties labās augstskolās, ceļot, strādāt interesantus un izaicinošus darbus, būt kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Tagad uzskatu par savu pienākumu sākt atlīdzināt par šiem ieguvumiem, nodrošinot, lai pēc iespējas daudziem Latvijā būtu pieeja šādām iespējām.

Darbojos Latvijas nevalstiskajās organizācijās kopš 2001. gada. Esmu strādājusi Sabiedriskās politikas centrā Providus un Sabiedrībā par atklātību Delna ar labas pārvaldības, vēlēšanu un pretkorupcijas jautājumiem. Ar šiem jautājumiem strādāju arī ārpus Latvijas, darbojoties dažādās starptautiskās organizācijās. No 1997. gada līdz 1999. gadam strādāju Radio Brīvā Eiropa.  Esmu dzimusi Ozolniekos, Jelgavas rajonā, mācījusies Ozolnieku pamatskolā un Jelgavas 2. vidusskolā. Augstāko izglītību ieguvusi Latvijas Kultūras Akadēmijā, Centrāleiropas Universitātē Ungārijā un Londonas ekonomikas augstskolā Lielbritānijā. 


Pateicoties vēlētāju atbalstam, esmu ievēlēta gan 10., gan 11. Saeimā. Saeimā strādāju Valsts pārvaldes un pašvaldības un Publisko izdevumu revīzijas komisijās. Manas galvenās prioritātes Saeimā pašlaik ir: 
- Valsts attīstības plānošana. Pēc Saeimas kolēģu un manas iniciatīvas Ministru prezidenta pakļautībā tika izveidots Pārresoru koordinācijas centrs, kas nodarbojas ar valsts attīstības dokumentu sagatavošanu, to saskaņotības pārraudzību; 
- Priekšvēlēšanu aģitācija. Pēc manas iniciatīvas pašlaik Saeimā tiek skatīts jautājums par iespējamu apmaksātas politiskās reklāmas aizliegumu raidorganizācijās un administratīvo resursu izmantošanas aizliegumu nolūkā veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.
- Biedrības un nodibinājumi. Pašlaik Saeimā strādāju pie tā, lai kapitālsabiedrību ziedošanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem padarītu caurskatāmu un pamatotu, kā arī pie citām iniciatīvām biedrību darbības stiprināšanā. 
- Pašvaldību izpildvaras un lēmējvaras nošķiršana, samazinot pašvaldību deputātu skaitu un ierobežojot to iespējas strādāt izpildvarā. 
- Politisko partiju finansēšana, padarot politiskās partijas mazāk atkarīgas no nedaudziem turīgiem ziedojumiem, spējīgas veidot ilgtermiņa politisko piedāvājumu un programmu un veidot spēcīgas organizācijas.


  
Ar mani ir iespējams sazināties: 
e-pasts: lolita.cigane@gmail.com
Mājas lapawww.lolitacigane.lv
Facebook:  Lolita Cigane
Youtube: LolitaCigane
 skype: lolitacigane
Twitter: lolita_cigane