piektdiena, 2011. gada 18. novembris

Mēs būsim stipri tad, kad beigsim sevi pazemot

Kā Latvijas tautai būt stiprai? Kas mums jādara, lai piepildītu tās lūgšanas, ko katru gadu, sākot no 11. līdz 18. novembrim vēršam uz debesīm gan savā valsts himnā, gan daudzās jo daudzās citās skaistās un cildenās dziesmās? Kā piepildīt Jurjānu Andreja kantātes “Tēvijai” vārdus - “ar savu visspēcīgo roku novērsi Tēvijai ļaunu”?

Padomu šodien, 18. novembra ekumeniskā dievkalpojuma laikā deva Arhibīskaps Jānis Vanags, ka vajag klausīties “kanārijputniņos”. Ogļrači senos laikos šahtās ņēma līdzi kanārijputniņus, jo tie liecināja par to, ka šahtā ir ieplūdis pārāk daudz indīgu gāzu un, ja tie neglābsies tūliņ, tie, iespējams, ies bojā.

Tāpēc es gribētu zināt, cik daudz Latvijā šovakar bija cilvēku, kas Valsts prezidenta valsts svētkiem par godu rīkotā koncerta tiešraides laikā izslēdza televizoru tad, kad visus Dailes teātra zālē esošos un visus Latvijas iedzīvotājus LTV Kurzemes vārdā uzrunāja Aivars Lembergs. Zālē sākas apjukums, dažs plaukšķināja, dažs smējās. Tomēr tie, kas pieļāva Lembergam tur uzstāties, ļāva viņam paņirgt gan par zālē sēdošajiem, gan visā Latvijā pie televizoriem esošajiem.

Kādā statusā Lembergs uzstājās, video translācijā uz skatuves atradās kopā ar brīnišķīgo kori “Kamēr..” un Liepājas simfonisko orķestri? Vai tad visiem nav zināms, ka starp citiem aizliegumiem, ko ģenerālprokuratūra savulaik ir uzlikusi smagos kriminālnoziegumos apsūdzētajam Lembergam, ir bijis arī aizliegums ieņemt Ventspils domes priekšsēdētāja amatu?  Acīm redzot nebija neviena, kas stingri un noteikti pateiktu  - šoreiz nē, Lemberga kungs.      

Sveicienus no Latgales visiem zālē sēdošajiem un visiem, kas skatījās koncertu televīzijā, sūtīja Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartašēvičs, kas, kā zināms, sekojot Nila Ušakova piemēram, šonedēļ parakstījās par krievu valodu kā otro valsts valodu. Tā viņš demonstrēja savas Satversmē noteiktās tiesības, bet vai patiešām nebija neviena, kas varētu pateikt - šoreiz nē, Bartašēviča kungs, šie svētki Latvijas cilvēkiem ir pārāk nozīmīgi un latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir šo svētku kodols.

Koncerta laikā Bastejkalnā esot bijis brīnišķīgs un iedvesmojošs lāpu gājiens, man ir žēl, ka es tur nebiju un tā vietā, tāpat kā daudzi citi Latvijā, ļāvu Dailes teātrī par sevi paņirgāties. 

Ģenerālprokuratūras informācija par to, ka Aivaram Lembergam noteiktais aizliegums ieņemt Ventspils domes priekšsēdētāja amatu ir spēkā

otrdiena, 2011. gada 15. novembris

Par deputātu kompensācijām

Temīda ir akla un tādai tai jābūt, tomēr deputātu kompensāciju jautājuma praktiskās puses ir parādījušas, ka ir nepieciešama daudz niansētāka pieeja kārtībai, kādā Saeimā neievēlētie deputāti saņem kompensācijas. “Viens izmērs der visiem” neder.

Pirmkārt, nav pieņemami, ka Saeimas deputāti, kas Saeimā nostrādājuši tikai pāris mēnešus (kā atlaistās 10. Saeimas gadījumā), saņem kompensācijas, turklāt tādā pašā apmērā kā deputāti, kas Saeimā bijuši vairākus sasaukumus. Saeimas deputāta darbs ir pietiekami komplicēts un niansēts, tāpēc ievērojamus panākumus pāris mēnešos nav iespējams gūt, pat vislabākās gribas gadījumā. Tāpēc jebkādam kompensāciju mehānismam vajadzētu sākt darboties tikai pēc vismaz sešiem Saeimā nostrādātiem mēnešiem.

Otrkārt, kompensācijas idejiski domātas tam, lai ļautu deputātam saglabāt neatkarību, nebaidoties par iztiku nākošajā dienā pēc neievēlēšanas. Zināms kompensāciju mehānisms bijušajiem parlamentāriešiem pastāv lielākajā daļā demokrātisko valstu.

Jāatceras, ka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredz salīdzinoši maz iespējas deputātam turpināt praktizēt savu iepriekšējo darbību, nosakot, ka to var darīt tikai zinātnieki, ārsti, sportisti un mākslinieki. Deputātam, kas pavadījis vairākus sasaukumus Saeimā, var būt grūti atgriezties savā iepriekšējā darbā. Turklāt, vairākas reizes pārvēlēts deputāts acīm redzami ir baudījis sabiedrības uzticību un tā ir novērtējusi deputāta darbu. Tāpēc kompensāciju apjomam būtu jābūt piesaistītam nostrādāto sasaukumu daudzumam – par vienu nostrādātu sasaukumu – vienas mēnešalgas apjomā, par vairāk nekā trīs sasaukumiem (vairāk kā 12 gadus) – trīs mēnešalgu apjomā.  

Treškārt, kompensāciju mehānisms ir jāpiemēro situācijām, kad Saeimā sākotnēji neievēlēts deputāts kļūst par ministru vai turpina darbu Saeimā pēc tam, kad no attiecīgā saraksta ir apstiprināti valdības ministri. Tie ir deputāti ar t.s. mīkstajiem mandātiem. Pašlaik, ja “mīkstais” mandāts tiek apstiprināts trīs mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanu, deputāts, kas ieguvis t.s. mīksto mandātu saņem kompensāciju proporcionāli laikam, ko tas pavadījis ārpus Saeimas, ja vairāk nekā pēc trīs mēnešiem – kompensācija pienākas trīs mēnešalgu apjomā. Vienlaicīgi, ja Saeimā kaut kādu iemeslu dēļ atgriežas ministri, Saeimas deputāts ar mīksto mandātu saņem kompensāciju trīs mēnešalgu apjomā. Bijušais deputāts, kas nav ievēlēts, bet ir kļuvis par ministru, saņem kompensāciju trīs mēnešalgu apjomā. Šāda aizsardzība uzskatāma par pārmērīgu, tāpēc likums ir jālabo.

Manas 10. Saeimas deputāta pilnvaras izbeidzās 17. oktobrī un 11. Saeimas deputāta pilnvaras tika apstiprinātas 3. novembrī. Lai gan turpināju iesākto darbu, saskaņā ar likumu, par 16 dienām, ko nebiju Saeimas darbā, man tika pārskaitīta kompensācija 650 Ls apmērā, ko ar sveicieniem Lāčplēšdienā ziedoju Zvannieku mājas ģimenei.