Savčenko jāatbrīvo!

Ukrainas pilotes un parlamenta deputātes Nadjas Savčenko liktenis pēdējos gados ir simbols tai drāmai, kas risinājusies starp Krievijas Federāciju un Ukrainu. Krievijas Federācija agresīvi un ar militārām metodēm ir apšaubījusi Ukrainas tautas tiesības izvēlēties savu nākotni. Izvēlēties veidu, kā Ukrainas valsts attīstīsies. Latvijas parlaments, politiķi un sabiedrība atkal un atkal ir nosodījuši Krievijas agresiju; vairākkārt esam apstiprinājuši, ka mēs esam Ukrainas tautas pusē, jo uzskatām, ka Ukrainas tautai ir jābūt tiesībām pašai brīvi un neatkarīgi lemt par savu likteni, vai tas būtu Eiropas Savienībā vai citas izvēles. Un Ukrainas tauta, acīmredzot, savu izvēli ir izdarījusi.

Veids, kā Krievijā kopš 2014. gada jūnija  ir tiesāta un apcietinājumā turēta Nadja Savčenko, pierāda, ka Krievijas ārpolitika ir agresīvi juceklīga. Tā bieži jauc metodes, kas paredzētas kaimiņu iebiedēšanai ar metodēm, kas ir nepieciešamas iekšējās propagandas vajadzībām. Nadja Savčenko Krievijas sabiedrībā oficiālajos medijos ir padarīta par tādu kā Ukrainas nepakļāvības un nepareizības simbolu, inkriminējot viņai divu Krievijas žurnālistu  nogalināšanu.

2016. gada 22. martā Savčenko Krievijā tika notiesāta ar 22 gadiem cietumā. Analizējot Nadjas Savčenko tiesas procesu, ir skaidrs, ka tā diemžēl ir vēl viena paraugprāva, sliktākajās Krievijas totalitārisma tradīcijās. Labi zinām, ka Staļina laikā Padomju Krievijā cietuma vārti atvērās un aizvērās pēc viena cilvēka rokas mājiena. Līdzīgā veidā kā paraugprāva tika vadīts arī šis tiesas process. Nadjas Savčenko aizstāvji ir savākuši pierādījumus, kas apliecina, ka Nadja Savčenko nevarēja būt iesaistīta apšaudē, kuras rezultātā tika nogalināti divi Krievijas žurnālisti. Viņa faktiski atradās jau Krievijas teritorijā vairākas stundas pirms šie cilvēki gāja bojā, tomēr tiesa uzskatīja, ka jebkādi pierādījumi no Ukrainas puses tiesas procesā nav ņemami vērā. Pētot gan laiku, gan attālumu konkrētā nodarījuma gadījumā, Nadjas Savčenko aizstāvji ir secinājuši, ka faktiski šādas darbības nav bijis iespējams veikt, tomēr neviens no izmeklētājiem nav devies uz Ukrainu, lai šo izpētītu. Labi zināms,  ka 2014. gada sākumā, kad Krievija gatavojās Soču Olimpiskajām spēlēm, no cietumiem tika izlaists gan Mihails Hodorkovskis, gan jaunās sievietes, kas bija apvienojušās rokgrupā „Pussy Riot”, apliecinot, ka tās bijušas politiskas prāvas. Savčenko prāva sekoja šīm tradīcijām.

Kas tad tiek inkriminēts Nadjai Savčenko? Viņa ir Ukrainas armijas pilote, kas no 2004 – 2008. gadam ir piedalījusies Ukrainas armijas misijā Irākā, viņa ir kareive. Krievijas oficiālie pārstāvji, tai skaitā prezidents, ir atzinuši, ka Ukrainas austrumos ir bijusi Krievijas militāra klātbūtne. Tad, kad Krievijas Federācija Ukrainas austrumos realizēja agresīvu politiku pret tās kaimiņvalsti Ukrainu, Nadja Savčenko pildīja savu pilsoņa un kareives pienākumu un iesaistījās savas valsts aizsardzībā. Nadja Savčenko ir jāatbrīvo! 


Komentāri