Spoki Centrāltirgū

Pagājušā piektdienā Rīgas Centrāltirgū esot redzēti spoki un Centrāltirgus administrācija atkal sola vērsties pret tiem ar visu likuma bardzību. Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs, partiju apvienības "Par labu Latviju" deputāta kandidāts Dainis Liepiņš tērēja savu laiku spoku vajāšanai un savu pūliņu rezultātu komentēja šādi: “Tā vietā, lai aizrautos ar senās vēstures pielīdzināšanu mūsdienām, es ieteiktu Lolitai Čigānei iepazīties ar mūsdienu likumdošanu, ja reiz viņa ir nolēmusi kandidēt saeimas [sic!] vēlēšanās” http://www.apollo.lv/portal/news/velesanas2010/articles/215100.

Atklātības un caurskatāmības garā informēju, ka nelielu daļu no savas piektdienas pavadīju, ierakstot šo Centrāltirgus valdes priekšsēdētājam Dainim Liepiņam domāto video: http://www.lolitacigane.lv/p/vlogi.html. Pēc tam dežūrēju Vienotības teltī un vakarā ciemojos pie draugiem. Pagājušajā piektdienā Centrāltirgū nebiju.

Likuma pants, uz kura pārkāpumu atsaucas Rīgas Centrāltirgus un Dainis Liepiņš, ir šis: “Valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus” (Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 18. pants. (1)).

Augstākminētais likuma pants ir iecerēts, lai pasargātu vēlētāju no administratīvo resursu izmantošanas. Proti, izvairītos no tā, ka valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs, paužot savas politiskās simpātijas, izmanto attiecīgo institūciju politiskās aģitācijas izplatīšanai. Viens šāds uzskatāms gadījums tika novērots Infektoloģijas centrā, kura vadītāja ir Baiba Rozentāle, partiju apvienības “Par labu Latviju” deputāta kandidāte http://www.ir.lv/2010/9/19/rozentales-reklama-infektologijas-centra-ir-parkapums.

A. Šlesers un D. Liepiņš Centrāltrigū 9. septembis. Avots: www.rct.lv
Likuma pantu lasot burtiski, Rīgas Centrāltirgus administrācija apšauba deputātu kandidātu tiesības nodarboties ar aģitāciju šajā plašai publikai pieejamajā vietā. Rīgas Centrāltirgus teritorija nav iestāde šī likuma panta izpratnē. Tā nav norobežota, ir brīvi pieejama 24 stundas diennaktī, tur ir brīva Rīgas iedzīvotāju un viesu plūsma, bez ierobežojumiem, dažādos virzienos. Ja likumu tulkojam burtiski, Rīgas  Centrāltirgū nedrīkstētu viesoties arī Rīgas vicemērs, partiju apvienības “Par labu Latviju” deputāta kandidāts Ainārs Šlesers, tomēr 9. septembrī viņš to darīja http://www.rct.lv/index.php?id=591, kopā ar partijas biedru Daini Liepiņu. 

Visbeidzot, jau 17. septembrī, dienā, kad Dainim Liepiņam Centrāltirgū rādījās mans spoks, Valsts policija paziņoja, ka ne manā 16. septembrī Centrāltirgū veiktajā aģitācijā, ne arī Rasmas Kārkliņas Centrālās stacijas laukumā veiktajā aģitācija nav konstatēti pārkāpumi http://www.ir.lv/2010/9/17/vienotibas-kandidatem-nelauj-agitet

Komentāri